Youth Peacemaker (“YPM”) - Valdres folkehøgskole har et samarbeidsprosjekt med YPM og YMCA i Lushoto, Tanzania. Lushotoprosjektet drives av hele skolen og ledes av en komité elever. Samarbeidet vårt med Lushoto går ut på at vi støtter drift og utvikling av deres arbeid i Tanzania i form av donasjoner. Skoleåret 17/18 støttet vi prosjektet med 562 803,-. Tilbake gir de oss bedre innsikt i hvordan verden fungerer, hvordan hverdagen for ungdom er i Tanzania og hvordan vårt engasjement er med på å forandre liv. Vi får besøk på skolen fra lederne i Lushoto og foredrag fra KFUK-KFUM Global. Peacemaker-komitéen i Valdres drar på studietur til Lushoto hvert år.

Dette prosjektet investerer i unge menneskers liv. YPM Lushoto er en del av STOP POVERTY -kampanjen til KFUK-KFUM Global. Alt arbeid som gjøres går derfor ut fra de grunnleggende verdiene rettferdighet og fred. Gjennom vårt samarbeid med YPM Lushoto når vi ut til ungdom på tre forskjellige arenaer; Idrettsarbeid, mikrofinansiering (VICOBA) og miljø- og borgerrettighetsopplæring (S2C og PETS).

  1. Vi tror at idrett er en plass å forebygge slik at de ungdom unngår den vanskelige hverdagen på gata. Idrett bygger karakter og binder ungdom sammen på en naturlig måte. På denne måten er idrett et verktøy som fremmer fred og fellesskap i lokalsamfunnet. Gjennom idrett kan ungdom se hvilke talenter de har i tillegg til en helsemessig gevinst. Det arrangeres treninger for lokale lag og større regionale turneringer i fotball, friidrett, sykkel. Noen ungdommer fra fotballaget reiser til East Africa cup. Det finnes også en aktiv Ten Sing-gruppe.

  2. Vi støtter opprettelsen av VICOBA-grupper (“Village Community Bank”). Dette er en form for mikrofinansiering i små grupper. Her kan man lære om økonomi og investering, menneskerettigheter og politiske rettigheter. På denne måten får også de fattigste mulighet til å ta opp lån og spare penger.

  3. I Lushoto støtter vi også PETS og programmet S2C. S2C (Subject to Citizen) er et program der ungdom oppfordres til å sette fokus på problemer i samfunnet og være med i besluttningsprosesser og være med når saker bestemmes i samfunnet. PETS (“Public Expenditure Tracking System”) handler om å gi opplæring i - og hvordan avdekke, motarbeide og stoppe korrupsjon. Korrupsjon er dessverre utbredt i Tanzania og gjør at samfunnet på mange måter stopper opp når fellesskapets penger ikke kommer samfunnet til gode. For eksempel penger som skulle gått til sykehus, utdanning, offentlige bygg, veier etc.

Ønsker du å fordype deg i arbeidet til våre samarbeidspartnere? Sjekk ut disse linkene:

http://youthpeacemakers.blogspot.no/

http://kfuk-kfum-global.no/

Siden YPM Lushoto også mottar støtte fra Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge) er det strenge regler for rapportering og dokumentasjon av pengebruk. På denne måten kan vi sikre oss at våre penger går dit de skal.

Årsrapporter for YPM Lushoto: http://www.youthpeacemakers.or.tz/environment-annual-report/

Lushotoprosjektet er lærerikt, utfordrende og artig å være med på. Vi er med på å forandre liv i Lushoto! Det får du lov til å være en del av som elev ved Valdres folkehøgskole.