Globalløpet er årets største begivenhet for Lushotoprosjektet ved Valdres Folkehøgskole, der elevene står på for å samle inn sponsorer og løpe til inntekt for prosjektet.

Måten vi samler inn penger er ved at elevene på skolen samler inn sponsorer til å støtte deres løp. Sponsorer kan velge mellom å støtte med et fastbeløp som kun avhenger av deltakelse, eller med et rundebeløp som avhenger av hvor mange runder eleven klarer å springe. Runden er på 370 meter og elevene løper i 20 minutter. 

Hvis en elev får én sponsor som støtter med fastbeløp på 300kr og én som støtter med rundebeløp på 50kr, vil begge sponsorer støtte med 300kr om eleven løper 6 runder. (rundesponsor støtter med 50krx6 = 300kr)

Globalløpet er et stort og morsomt arrangement som ikke bare får alle elevene engasjert i prosjektet, men som utfordrer elevene til å tenke kreativt og nytt. De samarbeider med hverandre med å komme opp med nye ideer for alt fra innsamling til kostyme, og er kreative på måten de gjennomfører løpet.

Lushotoprosjektet er skolens egne prosjekt, og blir derfor et viktig fokus for elevene, som fort kjenner en mer personlig tilknytning til prosjektet. Samtidig blir informasjon om prosjektet spredt rundt i hele Norge når elevene bruker nettverkene sine til å samle sponsorer. De fleste vil gjerne vite hva de sponser, og på den måten blir informasjonen om prosjektet og dets formål spredt.

Dette er et morsomt og aktivt arrangement som på alle måter representerer Valdres Folkehøgskole sitt forhold til Lushotoprosjektet.