Alle i reisefølget er enige i at vi har fått et helt nytt bilde av landet vi besøkte. Likhetene mellom Norge og Tanzania er flere enn man skulle tro. Godfrey fortalte, med stor overbevisning,  om det fredelige landet som på noen områder har kommet lenger enn vårt eget hjemland. På den ene siden er Norge et prakteksemplar hva ressurser som kommer folket til gode gjelder, mens Tanzania på sin side har klart å forene vidt forskjellige folk og religioner i ett og samme land. En bragd Norge og mange andre vestlige land foreløpig har til gode å lykkes med.

Vi besøkte flere skoler under vårt opphold i Tanzania. Alle var de tilknyttet YPM, og alle var de plassert langt ute på landsbygda. Det unike med disse utdanningsinstitusjonene er elevenes enorme bevissthet og engasjement. Det fokuseres på miljø og kvinner rettigheter helt nede i barneskolealder, og det er tydelig at dette er en generasjon som søker forandring. Gjennom YPM (prosjektet vi støtter) går elevene informasjon og hjelp til organisering, samt en arena de kan ytre sine meninger. Prosjektets høye anseelse i område, gir kontakter høyt opp i systemet, og fungerer dermed som et bindeledd mellom unge engasjerte og ledelsen. 

Det ble gang på gang presisert vi i Valdres er partnere med teamet nede i Lushoto. YPM er organisasjonen og vi er på mange måter likestilt med de som legger ned arbeidet i Tanzania. Denne mentaliteten kom veldig godt frem da vi møtte ungdommene involvert i YPM. De blir virkelig heiet frem, og får ansvar som styrker deres posisjon i lokalsamfunnet. Organisasjonen er et fantastisk springbrett for unge og engasjerte mennesker. YPM viser at de både er fremoverlent og fremtidsrettet i arbeidet sitt, og sørger for å involvere unge i alle relevante prosesser. Sammen med regionens ungdommer bygger de et Lushoto for fremtiden.

Vårt møte med VICOBA-gruppen og deres medlemmer, har uten tvil befestet viktigheten av «hjelp til selvhjelp». Pengene vi samler inn er viktige i jobben for tilrettelegging av mikrofinans til den fattige lokalbefolkningen. Denne innsatsen har ført til at mennesker som nesten ikke eier noe, har klart å finansiere hus, privatskole, diabetesmedisin og mat. Kvinner har blitt mer selvstendige og får en stadig styrket posisjon i samfunnet. Familier får nå et lite pusterom i en hverdag som tidligere var preget av uforutsigbarhet. Det som gjør prosjektet så unikt, er at det er deres egne midler som muliggjør alt dette - YPM har "bare" en organiserende rolle.

Pengene vi samler inn i Norge styrker prosjektet i alle ledd. Først og fremst gir midlene YPM-ledelsen handlekraft, og muligheter de eller bare kunne drømt om. Biblioteker, undervisning og idrett for alle, er bare noen eksempler på hva de bruker ressursene på. Det er viktig å påpeke at man er helt avhengig av å spre kunnskap til den allmenne befolkningen for at en forandring skal kunne skje. Blant annet er uvitenhet den største årsaken til at mennesker i det aller fattigste segmentet ikke blir med i en potensielt livsforvandlende VICOBA-gruppe. Måten mange har klart å snudd livene sine på hodet, er virkelig en grunn til fremtidstro og håp i regionen. Til å være et så ungt prosjekt har de kommet enormt langt, mye takket være et ekstremt engasjert og effektivt team der nede.

Godfrey, og de andre folkene i YPM-teamet, er ekte forbilder som virkelig viser offervilje og dedikasjon. De har en mentalitet og drive, som er selve årsaken til at dette prosjektet har lyktes så godt. Dette er definitivt noe vi kan lære av, og vil uten tvil inspirere alle involverte, fra medelever til sponsorer, til å fortsette å gi en innsats for prosjektet.