Like etter påskeferien presenterte peacemakerkomiteen sin liste med kreative tjenester. Denne liste består blant annet av romvask, nattasang og tannpuss, men også ting som kreativ vekking, blind-date og bilvask i bikini (om ønsket). Hver tjeneste har en pris, og pengene går uavkortet til Youth Peacemakers' arbeid i Tanzania. Tjenestene blir gjennomført av medlemmene i komiteen og alle finner sin egen vri på hvordan løse oppgavene. I tillegg til tjenestene ble det også dannet et event-tre. På treet finnes en oversikt over hendelser som vil finne sted dersom nok tjenester bli kjøpt. Dette innebærer ting som iskrem-dessert, voksing av lærer-bryst og, om det samles inn nok penger, en badende rektor. Lister over kreative tjenester og event-treet finnes i inngangspartiet til hovedbygget på skolen.