Årets komité består av (øverst fv): Sunniva Bjerke (stipendiat), Sander Fostervoll Svendson (stipendiat), Amalie Wathne (Friluftsliv Adventure), Mimmi Sundøy (Friluftsliv Adventure), Håvard Moum (X-sports II), Henriette Brurok (Paragliding), Dina Cecilie Gilje (Safari X), Amanda Einertrø (Safari X) og Åsne Lindgreen (Eksotisk Friluftsliv)

 

Lushotoprosjektet er skolens elevstyrte prosjekt som samler inn midler som går uavkortet går til KFUK-KFUM Global sitt arbeid i Lushoto i Tanzania. Der fordeles midlene på ulike felt: mikrofinans og opplæring i økonomi, håndtering av korrupsjon, samfunnsengasjement og til å skape sosiale samlingsplasser og fritidstilbud for ungdom.

For elevene på skolen er prosjektet ikke bare viktig og betydningsfullt, men også veldig gøy! Elevene, med komitéen i teten, arrangerer alle mulige opplegg og påfunn til inntekt for Lushoto; globalløp, casino, vaffel- og kakesalg og kalendere er bare noen av dem. I tillegg har skolen en egen panteordning, slik at all pant fra elevenes brukte tomflasker går til prosjektet. Selv om komitéen har hovedansvaret for saker som arrangement og pant, er det elevene som står for bidragene - både gjennom å delta på nevnte happeninger, men også ved å samle inn gjennom Vipps for rare utfordringer og påfunn. Så langt i år har elever farget håret, barbert hodet, vært stumme i et døgn, spist lyng og sniffet salt - alt for Lushoto.

Vi ser årlig et stort engasjement på skolen, og ser elevene utvikle en sterk tilknytning til prosjektet. Lushotoprosjektets formål er jo tross alt, i tillegg til å gjøre vårt i arbeidet for en mer rettferdig verden, å skape oppriktig giverglede og engasjement hos hver enkelt elev på skolen. Vi håper det setter en gnist i elevene, som vil bli hos dem som en motivasjon for videre engasjement.