Måten vi samler inn penger er ved at elevene på skolen springer runder. Runden er på 500 meter og elevene kan springe i 30 minutter. Elevene samler inn sponsorer som enten sponser med et fastbeløp for at de deltar i løpet, eller med et rundebeløp. Hvis noen sponser f.eks. 50 NOK per runde, og eleven springer 6 runder så vil det da tilsvare 300 NOK.

Dette er et morsomt arrangement, som ikke bare får alle elevene engasjert i prosjektet, men som utfordrer elevene til å tenke kreativt og nytt. De samarbeider med hverandre med å komme opp med ideer, og er kreative på måten de gjennomfører løpet.

Samtidig blir informasjon om prosjektet spredt rundt i hele Norge når elevene samler sponsorer. De fleste vil gjerne vite hva de sponser, og på den måten blir informasjonen spredt.
Dette er et morsomt og aktivt arrangement, som på alle måter representerer prosjektet på en god måte.