Av ungdom
For ungdom

Du kan forandre liv! Fattigdommen er redusert med 50% siden tusenårsskiftet.  Dette har skjedd fordi mange mennesker verden over har bidratt med gaver og politisk press. Gud har skapt nok ressurser til at alle mennesker på jorda kan leve verdige liv uten fattigdom. Det er et spørsmål om fordeling.

KFUK-KFUM Global har et program sammen med den verdensvide KFUK-KFUM-bevegelsen som har som målsetning: Null fattige i 2030.

 

Bli med på prosjektet
Sponsorer Disse støtter prosjektet i 2015
Join us
Bli med!