Prosjektet går ut på å investere i ungdommen sine liv og gi dem et verktøy som de kan bruke til å forbedre livskvaliteten sin. Dette gjøres gjennom å samle inn økonomiske midler på morsomme, gøyale og kreative måter.  I 2012/13 reiste vi ned for å treffe ungdommene vi støtter, og for å se arbeidet med egne øyne. Dette har vi fortsatt med hvert år.

De innsamlede midlene går til:

1. Opprette vicobagrupper som vil si banksystem innad i landsbyer, der innbyggerne kan ta opp lån.

2. Pengene går også til PETSgrupper, der folk får opplæring i å håndtere korrupsjon, som dessverre er veldig utbredt i Tanzania.

3. I tillegg brukes midlene til å drive aktiviteter som kor og idrettsopplegg, som gir unge mennesker et sted å være. Dette gjør at færre unge mennesker havner i dårlige miljøer.

undefined

Dette er en enorm mulighet til å lære, bli utfordret og vokse personlig, som medmenneske og som verdensborger!

undefined

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan DU være hele verden.